De zomervakantie, was het wel zomer…, is voor de meesten van ons weer achter de rug. Tijd om weer aan de slag te gaan en samen Elden weer op de kaart te zetten.


Een korte terugblik
De Vierdaagse viel midden in de zomer waardoor er velen op vakantie waren. Ondanks dat is er door een enthousiaste club mensen weer een mooi evenement gerealiseerd. Het Oogstfeest viel (bijna) letterlijk in het water. Door een droge en soms zonnige middag is het evenement toch weer een succes geweest. We hebben vele positieve reacties gehoord. Verderop in de Dorpskrant meer hierover. Een week later was er weer een mooi Jazz bij de molen, georganiseerd door Jarke Schober, onze molenaar. Namens het bestuur willen we via deze weg alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij deze evenementen bedanken voor hun inzet.


Opening Park
Met de Vierdaagse, het Oogstfeest en Jazz bij de molen achter de rug maken we ons op voor de volgende activiteiten. Op 24 september zijn de oldtimers weer in Elden. Op 1 oktober 11.00 uur opent de Dorpsvereniging samen met Crescendo en de gemeente Arnhem, vertegenwoordigd door wethouder Margreet van Gastel, het Park bij de Elderhofseweg. Een naam voor het park ontbreekt nog en we nodigen u uit een naam te verzinnen en aan te reiken voor 1 oktober. Dat kan in de brievenbus van het Dorpshuis, maar ook via de mail info@elden.nl . Verderop in de krant meer hierover. De spelregels zijn te vinden op www.elden.nl.


Elderhofseweg
Door de aanleg van het park en het daarbij intensievere gebruik is de noodzaak voor een veiligere Elderhofseweg van belang. Ook heeft de voortgang om de Elderhofseweg verkeersveiliger te maken door de vakantieperiode stilgelegen. We wachten nog steeds op een antwoord van de verantwoordelijke wethouder Martijn Leisink. Wij pakken de draad nu in ieder geval weer actief op om hier toch echt wat aan te doen.


RO overleg
In het RO-overleg is gesproken over de geplaatste banken die op de defensiedijk zijn geplaatst. Een mooi resultaat! De opening van het park en de mogelijkheden voor het behoud en het deels herstellen van de Grift zijn aan de orde geweest. We gaan eerst inventariseren, dan faseren en daarna conserveren. Het in de maak zijnde concept bestemmingsplan van Elden is toegelicht door Bart Lagerberg van de gemeente Arnhem. Voor publicatie nemen we het nog een keer door. We hebben de klachten over scheurvorming in woonhuizen door de aanwezige drempels in Elden besproken. De gemeente kijkt samen met de Dorpsraad of er een oplossing geboden kan worden voor heel Elden waarbij het toch een eenheid blijft. Het is geen makkelijke opgave. Over de ‘Tuin van Elden’ waren geen ontwikkelingen te melden.


Nieuwe commissie?
De Dorpsraad is bezig om de realisatie van een nieuwe commissie vorm te geven. Deze commissie gaat zich bezighouden met ‘groene’ klussen die er in het dorp liggen en/of komen. Belangstellenden voor ondersteuning kunnen zich aanmelden bij info@elden.nl.


Het bestuur